Bel met 06-41481278 voor informatie

Het dorpshuis van Stichting Dorpshuizen Westerland brengt mensen samen.

“De Stichting stelt zich het instandhouden, het beheer en de exploitatie ten doel van een dorpsgebouw met bijbehoren, in samenhang met de naastliggende Nicolaaskerk te Westerland, die tezamen voorzien in de behoefte aan geschikte lokaalruimte voor activiteiten en dienstverlening van alle plaatselijke instellingen op maatschappelijk, levensbeschouwelijk, recreatief en cultureel gebied, en voor wat het kerkgebouw betreft met inachtneming van een zodanig gebruik dat dit geschikt blijft voor de eredienst”.

Het dorpshuis van Stichting Dorpshuizen Westerland beschikt over een zaal met bar voor ongeveer 70 personen. Zij verhuurt deze ruimte voor culturele en recreatieve activiteiten. Tevens beschikt zij over een gymzaal met toestellen, trim- en fitnessmateriaal, volleybal- en basketbalattributen en kleedkamers met douches.

De Nicolaaskerk van Stichting Dorpshuizen Westerland biedt plaats aan ongeveer 75 personen met gebruik van de keuken. Het dorpshuis, de gymzaal en de Nicolaaskerk zijn apart en samen te huur met een eigen parkeerterrein.

Het dorpshuis is zeer geschikt voor vergaderingen, cursussen, verenigingsavonden/dagen, repetities en tentoonstellingen. Een beamer is aanwezig met projectiescherm. De Nicolaaskerk is zeer geschikt voor cd-opnamen, het sluiten van huwelijken, kleinschalige muziekuitvoeringen en tentoonstellingen. Voor schilderijenexposities hangen rails aan de wanden.

In de Nicolaaskerk kunnen ook rouwdiensten/herdenkingsdiensten worden gehouden met een eventuele begrafenis op het naastgelegen kerkhof. Het kerkhof is eigendom van de Protestantse Gemeente Wieringen.

Na afloop is er de mogelijkheid om een eventuele condoleance of een samenzijn te organiseren in het dorpshuis.

Zowel het dorpshuis als de gymzaal en de Nicolaaskerk is geschikt voor mindervaliden en in het dorpshuis is een invalidetoilet aanwezig.

Contact

Graag willen wij u nader informeren over onze mogelijkheden. Ook kunt u vrijblijvend een kijkje komen nemen in ons dorpshuis.
Dit kan nadat u een afspraak heeft gemaakt met onze beheerder.
Voor informatie over de verhuur van het dorpshuis, de gymzaal en de Nicolaaskerk van Stichting Dorpshuizen Westerland, kunt u zich vervoegen tot Marga Jonas-Smit. Telefoon 06-41481278

<! -- Social links openen in nieuwe tab -->