Bel met 06-41481278 voor informatie

Geschiedenis Nicolaaskerk aan de Westerlanderweg te Westerland, in beheer door Stichting Dorpshuizen Westerland.

Westerland bevat een aantal bezienswaardigheden. Ongeveer in het midden bevindt zich de Westerlanderkerk, officieel de Nicolaaskerk. De toren van dit schilderachtige kerkje dateert uit de 15e /16e eeuw, het schip is in het begin van de 19e eeuw herbouwd nadat de originele kerk te bouwvallig was geworden. Het is zeer waarschijnlijk dat er reeds in de 12e eeuw een kerk op deze plaats stond, maar een duidelijk bewijs voor de datering is er niet.

Het kerkje van Westerland ligt op een verhoogd kerkhof aan de westzijde van het voormalige eiland Wieringen. De historie beperkt zich tot vermeldingen in 1323 en 1400 in de Domrekeningen. Het huidige kerkje is gebouwd op de plaats van een zeer oude Romaanse kerk en was oorspronkelijk gewijd aan de Heilige Nicolaas.

Daar de klok 1509 is gedateerd, is in dat jaar mogelijk de toren gebouwd.
Het korte, driezijdig gesloten schip werd opgetrokken in 1826.

Restauratie Nicolaaskerk te Westerland.
Op initiatief van de plaatselijke bevolking is het schip van de kerk in de periode 1982-1985 grondig gerestaureerd. En in 2012- 2013 is de toren geheel gerestaureerd voor de lieve som van € 320.000,00 voor een groot deel uit fondsen en eigen spaargeld gefinancierd.

Een anekdote van de eerste restauratie willen wij u niet onthouden.
Bij het vervangen van het laken van de preekstoel werd een briefje gevonden van P. J. Wigbout, schipper en koopman te Wieringen. Op het briefje staat het volgende te lezen:

“Den 22 januari 1898 is deze stoel bekleed met nieuw laken door P. J. Wigbout, president kerkvoogd, out 65 jaar en 22 dagen, uit achting voor de kerk en de godsdienst en liefhebberij. Toen heeft deze kerk ook een nieuwe kap gekregen, en een balk bij de tooren. 2 houten raamen, grenen kozijnen, 4 drumpels. Als dit mijn schrijven gevonden wordt zal ik zeker lang onder de groen zooden liggen of in de zee voor de krabbe.”

Officieel heet de kerk de Nicolaaskerk maar de kerk wordt ook de Westerlanderkerk genoemd Toren bestaat uit drie geledingen, gescheiden door een bakstenen tandlijst

De naam Wieringen is waarschijnlijk afgeleid van het oud-Friese ‘wir’, dat hoogte betekent. In de vroege middeleeuwen was Wieringen namelijk een hoogte in een uitgestrekt veengebied. Wieringen werd in de 12e eeuw een eiland. Sinds de inpoldering van het Wieringermeer maakt het eiland echter weer deel uit van het vasteland. Het wordt daarom ook wel het geheime Waddeneiland genoemd.

Tijdens de voorlaatste ijstijd, het Saalien, heeft het landijs de zandige ondergrond van Wieringen weggeduwd en opgestuwd, waardoor er heuvelruggen ontstonden die we stuwwallen noemen. Over de gehele lengterichting van het eiland zijn de stuwwallen te zien. Voornamelijk bij Oosterland, Stroe en Westerland zijn ze goed te herkennen. Het ijs is over die stuwwallen heen-gegleden en heeft op de stuwwallen keileem achtergelaten dat veel zwerfstenen uit Scandinavië bevat. De zwerfstenen zijn uit het keileem geërodeerd. Hoewel je op het hele eiland zwerfstenen kan vinden, is vooral de kant van de wadden rijk aan zwerfstenen. Bij eb kan je op de wadplaten aan de noordzijde van het eiland, waar de keileem dicht onder het oppervlak ligt, allerlei soorten zwerfstenen aantreffen.

Contact

Graag willen wij u nader informeren over onze mogelijkheden. Ook kunt u vrijblijvend een kijkje komen nemen in ons dorpshuis.
Dit kan nadat u een afspraak heeft gemaakt met onze beheerder.
Voor informatie over de verhuur van het dorpshuis, de gymzaal en de Nicolaaskerk van Stichting Dorpshuizen Westerland, kunt u zich vervoegen tot Marga Jonas-Smit. Telefoon 06-41481278

<! -- Social links openen in nieuwe tab -->